Jätevesisuunnitelma on kaiken A-O. Kun mietitään jätevesijärjestelmää, kannattaa ensin ottaa yhteyttä jätevesisuunnittelijaan. Jätevesisuunnittelija tuntee jätevesiasetuksen sisällön. Asiantunteva suunnittelija tulee paikan päälle tutustumaan kiinteistöön ja sen käyttöön. Tämän jälkeen suunnittelija yhdessä asiakkaan kanssa käyvät läpi mahdollisia sopivia jätevesiratkaisuja.

Mikäli jäteveden tuotto on hyvin pientä, suunnitelmaa ei tarvitse tehdä. Riittää että on olemassa selvitys miten jätevesi käsitellään (selvitys on säilytettävä kiinteistössä).

Kun sopiva vaihtoehto on löytynyt suunnittelija tekee jätevesisuunitelman jonka pohjalta järjestelmä voidaan rakentaa. Tämä suunnitelma liitetään rakennuslupaan tai toimenpidelupaan (tarvitaan kun muutetaan jätevesijärjestelmää) joka toimitetaan kunnalle.

Jätevesisuunnitelma voidaan myös tehdä itse.
Kun jätevesijärjestelmä asennetaan tarvitaan myös valvoja joka valvoo että kaikki kulkee suunnitelmien mukaisesti.

Putkipiste tarjoaa jätevesisuunnittelua sekä valvonta palveluita. Me tarjoamme myös kokonaisurakointia, sisältäen suunnittelun, tuotteen, asennuksen ja valvonnan.